Skrivestøtte

Skrivestøtte

Hvis du har brug for støtte i din skriveproces, eller du ikke selv vil stå for skrivearbejdet, træder CanPublish til.

Er det ikke din hovedbeskæftigelse at skrive og publicere, kan det virke uoverskueligt at komme i gang, ligesom det kan være svært at finde tiden til det.

Skrivehjælp

CanPublish tilbyder kvalificeret redaktionel støtte i arbejdet med teksten. Hvis du ønsker hjælp til at få skrevet hele teksten fra bunden, kan vi etablere et samarbejde mellem dig og en forfatter. Det er altid dig, der godkender den endelige tekst.

Motivation og støttende samtaler

Selv om du har en klar ide om, hvad du vil skrive, kan det være vanskeligt at strukturere skriveprocessen – eller overhovedet at komme i gang.
 Når du så er kommet i gang, kan skriveprocessen synes ensom, ligesom det kan være svært at holde fremdriften i skrivearbejdet.

Når du er kommet i gang, kan du blive ramt af skriveblokeringer. Det sker uanset om man er en erfaren skribent, eller om det er første gang, man skal skrive en længere tekst.

Sammen med dig lægger CanPublish en plan for dit arbejde, og vi holder dig til ilden, så du kommer i mål med din tekst.

skrivestoette_stor