Det praktiske

Kan du ikke overskue alt det praktiske arbejde, der følger med en udgivelse, så overlad håndteringen af det til CanPublish. 

CanPublish sørger for, at din udgivelse får et isbn-nummer, at der bliver sendt eksemplarer af udgivelsen til relevante instanser, og at den registereres, så du får betaling for udlån og kopiering.

Vi kan finde de rigtige samarbejdspartnere til at stå for lagerføring, salg, forsendelse etc.

Se også vores kursus Den optimale udgivelsesproces

det_praktiske