Manuskript

CanPublish tilbyder at redigere dit manuskript, så du kommer igennem med dit budskab. 

CanPublish kan redigere dit manuskript, så indholdet formidles bedst muligt. Vi foretager helt traditionel redigering af din tekst og læser korrektur.

Se også vores kursus Den optimale udgivelsesproces

Det samme indhold på mange måder

Udgiver du selv, kan du efter behov bruge hele teksten eller dele heraf, som du vil. Det betyder fx, at du kan målrette det samme indhold til forskellige målgrupper, og at du kan vælge at udgive det i let redigerede former i bogform (trykt og/eller digitalt), som en hjemmeside, på en blog, på Facebook, LinkedIn eller mange andre steder.

Hos CanPublish kan vi hjælpe dig med at tilrettelægge indholdet og vælge de rette udgivelsesformer, så din udgivelse kommer ud til flest mulige læsere.

Redigering

Ved en komplet redaktionel proces sikrer CanPublish, at den færdige udgivelse

  • stemmer overens med din intention.
  • får den bedste kvalitet inden for dens rammer.
  • tager højde for din målgruppes forudsætninger.

Omfanget varierer fra manuskript til manuskript. Derfor aftaler vi, inden vi går i gang, hvad opgaven består i.

Redigeringen kan bestå i at fjerne gentagelser, ændre uhensigtsmæssig sprogbrug, fjerne inkonsekvenser og sørge for, at der er sammenhæng på sætningsniveau og i hele teksten. 

Vi arbejder også manuskriptet igennem for at sikre, at opbygning og henvendelsesform passer til målgruppen. Vi rådgiver om, hvordan manuskriptet skal komponeres, og hjælper dig med at inddele teksten i kapitler, formulere gode overskrifter, mellemrubrikker, faktabokse etc.

Korrektur

Korrekturlæsningen sker efter redigering, og før teksten skal layoutes. Vi skelner mellem en stavekorrektur og en indholdskorrektur.

Stavekorrekturen fokuserer på den sproglige korrekthed, herunder

  • retskrivning
  • grammatik
  • tegnsætning
  • ordvalg, herunder inkonsekvenser
  • ukorrekt sprog
  • og gentagelser

Indholdskorrekturen drejer sig fx om at tjekke, om fakta er korrekte. Derudover foretager vi konsekvensrettelser.

manuskript